2 thoughts on “Thủ thuật tăng tương tác 3: Chọn thời gian vàng đăng bài | tin tức mới nhất về giờ vàng facebook”

  1. – Khung giờ đăng đông người onl:
    Sáng: 8-9h, Trưa: 12-2h, Tối: 9-11h
    – Hiểu hành vi khách hàng -> đúc kết thời gian ổn định
    – Mẹo nhìn góc màn hình để thấy danh sách online

    Reply

Leave a Comment