29 thoughts on “Khôi phục tài khoản facebook bị thay đổi email vs sđt ! | minh kiet tg | tài khoản facebook bị đổi email | Tổng hợp kiến thức học chạy quảng cáo hiệu quả tại đây”

  1. cảm ơn anh za lo sđt ổng 03:33 # 3:514:57 đã vào xem lén tjn nhắn ngiu cho biết dc sự thật đã bị lừa dối thế nào , a này làm mở khoa nua

    ảnh thật giỏi, cảm ơn ảnh

    Reply
  2. mở tai khoan nhanh hay lấ y lại n jck bị hách này kia nên nhắn S Đ t va Z a lo cho a nh này nè 0 ba ba ba ba năm một' bốn năm bảy ' nhì n chữ ghi ra số z alo la đc nha nhì n chữ ghi ra số z alo la đc nha nhì n chữ ghi ra số z alo la đc nha

    Reply

Leave a Comment