12 thoughts on “Hướng dẫn chạy quảng cáo nhóm Facebook Group 2021 – Tutorial Facebook Group Ads | chạy quảng cáo thuê cho facebook ads | Tổng hợp kiến thức học chạy quảng cáo hiệu quả tại đây”

  1. Để tăng lượt tiếp cận và tạo độ tin cậy cho group, b nên sử dụng dv tăng mem cho hội nhóm, contact Công ty tớ nha: số điện thoại +84 962 485 791

    Reply
  2. mình nhập ID bài viết của group nhưng nó báo lỗi. bạn hỗ trợ giúp mình. Lỗi báo là This post can't be used for an ad because it doesn't exist on the Page you've chosen, or it was originally created on a personal profile. Please choose a different post and try again.

    Reply

Leave a Comment