Khi nào chúng tôi nhận được tiền thu hộ ?

Khi nào chúng tôi nhận được tiền thu hộ ?

Trả lời : Giao Hàng Số 1 chuyển khoản miễn phí cho tất cả các tài khoản mỗi ngày. Sau khi đơn hàng được giao hoàn tất, giaohangso1.vn sẽ chuyển khoản qua ngân hàng cho quý khách vào ngày làm việc tiếp theo. Quý khách sẽ nhận được tiền sau 24h khi đơn hàng được hoàn tất.


 

Khi nào chúng tôi nhận được tiền thu hộ ? 
Trả lời : Giao Hàng Số 1 chuyển khoản miễn phí cho tất cả các tài khoản mỗi ngày. Sau khi đơn hàng được giao hoàn tất, giaohangso1.vn sẽ chuyển khoản qua ngân hàng cho quý khách vào ngày làm việc tiếp theo. Quý khách sẽ nhận được tiền sau 24h khi đơn hàng được hoàn tất.