Cước phí dịch vụ giao hàng tại GiaoHangSo1.vn ra sao ?

Cước phí dịch vụ giao hàng tại GiaoHangSo1.vn ra sao ?

Trả lời : 2 gói cước cơ bản giao nhanh và qua ngày - Giao Nhanh: nội thành 20,000 / 1 đơn, ngoại thành 30,000 / 1 đơn Nhận hàng buổi sáng trước 12h - giao hàng buổi chiều trước 17h / nhận hàng buổi chiều trước 17h - giao hàng buổi sáng kế tiếp trước 12h. - Qua Ngày: nội thành 15,000 / 1 đơn, ngoại thành 25,000 / 1 đơn Nhận hàng trước 17h - giao hàng vào ngày hôm sau trước 17h


2 gói cước cơ bản giao nhanh và qua ngày
- Giao Nhanh: nội thành 20,000 / 1 đơn, ngoại thành 30,000 / 1 đơn
Nhận hàng buổi sáng trước 12h - giao hàng buổi chiều trước 17h / nhận hàng buổi chiều trước 17h - giao hàng buổi sáng kế tiếp trước 12h.
- Qua Ngày: nội thành 15,000 / 1 đơn, ngoại thành 25,000 / 1 đơn
Nhận hàng trước 17h - giao hàng vào ngày hôm sau trước 17h